ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2019

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2019
Lapis nr 2, 2019
Lapis nr 3, 2019
Lapis nr 4, 2019
Lapis nr 5, 2019
Lapis nr 6, 2019
Lapis nr 7-8, 2019
Lapis nr, 9, 2019
Lapis nr 10, 2019
Lapis nr 11, 2019
Lapis nr 12, 2019


Lapis, årgång 45, Nr 1, januari 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Alpeit, VIII/C.34-18 silikat
(Ca,Mn2+)4(Mn3+,Al)2(Al,Mn3+)2(Mn3+,Mg,Al,Co2+)2[(OH)6|VO4|(SiO4)2|Si3,O10] . ortorombisk

Alpeit är brunaktigt röd, har glasglans, hårdhet 5½ - 6, gulaktigt vit streckfärg, densitet = 3,37 .  Detta kobolthaltiga kalcium-mangan-aluminium-gruppsilikat med vanadat-grupper är släkt med cassagnait. Alpeit härstammar från den gamla mangangruvan  Monte Alpe mellan Maissana och Castiglione Chiavarese, Ligurien i Italien. I hydrotermala skift med braunit, dolomit, kvarts, ganofyllit och todorokit bildar alpeit mycket små, flacka tavelformade kristaller, <0,3 mm.

Bluestreakit, IV/G.1-22 oxid
K4Mg2[V24+V85+O28] ٠ 14 H2O monoklin

Bluestreakit är mörkt grönaktigt blå till svart, har diamantglans, hårdhet  2, ljusblå streckfärg, densitet  2,63. Denna vattenhaltiga alkali-vanadiumoxid (polyvanadat) är släkt med hummerit och kommer från Blue Streak Mine som ligger i Bull Canyon, Montrose Country, Colorado. Bluetreakit bildar massiva beläggningar på kvartskorn och på montroseit, mera sällan även som ytterst små tavlor på corvusit-haltig sandsten, tätt sammanväxt med gips, huemulit, hummerit, munirit och metamunirit.

Bulgakit, VIII/G.12-15 silikat
(Ca,Na)Li2(Fe2+,Mn)7Ti2[O2|(O,F)|(OH)4||Si4O12)2 triklin

Bulgakit är brunaktigt orange, har glasglans, hårdhet  3, blekbrun streckfärg, densitet 3,30. Denna litiumhaltiga alkali-järn-titanskiktsilikat tillhör astrofyllitgruppen och härstammar från Dara-i-Pioz glaciärens morän. Glaciären finns i Alaiskibergen i Tsadshikistan. Bulgakit bildar i metasomatiskt påverkad aegirin-kvarts-albit-mikrolinfels bladiga kristallgrupper upp till 1 cm stora. Ytterligare följeslagare är bl.a. brannockit, sogdianit, bafertisit, titanit och fluorid. Med namnet hedras den ryske mineralogen Lev Vasiljevich Bulgak (* 1955), medarbetare i Fersman Museum i Moskva.

Jeffbenit, VIII/A.8-05 silikat
(Mg,Fe2+)3(Al,Cr3+)2[SiO4)]3 tetragonal

Jeffbenit är smaragdgrön, har glasglans, hårdhet  7, vit streckfärg, densitet 3,57.

Detta kromhaltiga magnesium-aluminium-silikat ur granatgruppen är den tetragonala högtryck-högtemparatur-analogen till pyrop och almandin. Jeffbenit bildar en ytterst liten genomskinlig inneslutning <0,1 mm i en alluvial diamant, som hittades i São Luiz River, Region Juina, Mato Grosso, Brasilien.Ytterligare fyndplatser känner man till från diamantseifen i Kankan i Guinea. Jeffbenit bildades vid mycket högt tryck och värme upp till 1400 grader Celsius i 400 till 450 kilometer under markytan. Namnet hedrar Jeffrey Harris (*1940) från universitetet i Glasgow och Ben  Harte (*1941) från universitetet i Edinburgh för deras pionjärarbeten över "superdjupt" i jordmanteln bildade diamanter.


Lapis, årgång 45, Nr 2, februari 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr 3,mars, 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr 4, april, 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


 Lapis, årgång 45, Nr 5 aj, 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr 6, juni 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr 7-8, juli/augusti 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr 9, september 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr 10, oktober 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr.11, november, 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster


Lapis, årgång 45, Nr 12, december, 2019
Observera att texten finns nu i separat fönster©2001- GeoNord