IMA - NYA DATA OCH NOMENKLATUR


Nya så väl som gamla IMA godkända mineral revideras ständigt. Med förbättrade mätinstrument och analysmetoder får man fram att tidigare analyser och kemiska formler inte varit helt korrekta.
Översättning av Emil Gregori med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.
Korrekturläst: Kerstin Åstrand.
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord
(Uppdaterades december 2009)STAVNINGSREGLER ENLIGT IMA:

Ett nytt beslut av IMA-kommisionen:

Amfibolgruppen.

Enligt beslut av IMA sätts bindestreck mellan mineralnamn i amfibolgruppen bara där två vokaler följer på varandra (t. ex. ferro - aktinolit).

Eller när bindestrecket bidrar till indelning av mineral (t. ex. ferro-klinoholmquistit).

Stavelsen "fluor..." ändras till: "fluoro...", (t. ex. fluororichtrit).

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord