Gamla Testamentets stenar och mineraler

© 1996 Jan Svensson, Teol.dr. - Stenbiten nr. 1, 1996
Tunabygdens Geologiska Förening

* används om de tolv stenarna i översteprästens bröstsköld.

"Fyndigheter av ädelsten funnos ej I Palestina, utan dessa voro importvaror. Fynden visa emellertid på en övervägande import av redan bearbetade ädelstenar från Egypten. De moderna översättningarnas återgivande av de hebreiska namnen på ädelstenar äro ofta mycket osäkra. (SBU II sp 1471-1473 art. "Ädelstenar").

Ä'vän

Sten.

O däm *

Karneol.
Hebreiska namnet betyder "rödhet", en röd ädelsten, karneoler finns arkeologiskt belagda i Palestina.

Achlama' h *

Ametist.
Hebreiska ordet kan vara besläktat med "drömma". Ametist är grekiska och betyder "ej berusande", användes som amulett, blåviolett, några arkeologiska fynd i Palestina.

Akda'h

Karbunkel.
Hebreiska ordet besläktat med "brinna".

Ba'hat

Marmor, alabaster.

Bor

Lutsalt.

Bara' kät *

Smaragd.
Hebreiska namnet betyder "blixtrande", genomskinlig och ljusgrön.

Gir

Kalk.

Zekukit

Kristall, glas.

Challami'sch

Flinta.

Chatsa'ts

Fragment, grus.

Jahalo'm*

Smaragd, diamant, jaspis, kalcedon. Hebreiska ordet släkt med "hugga", "krossa". Septuagintas och Nya Testementets "kalcedon" (egentligen koppar- eller malmsten) betyder sten från staden Kalcedon (känd för kyrkomötet 451), men motsvarar inte den moderna kalcedonen.

Joschfe' h*

Jaspis.
Det hebreiska ordet kan vara släkt med verbet "vara kal, naken", Septuaginta (grek) översätter "onyx", men Vulgata (latin) med "beryll". Under antiken tycks alla ogenomskinliga ädelstenar kallats jaspis, men då Upp 21:11 talar om kristallklar jaspis kan det vara fråga om diamant eller opal.

Kadko'd

Rubin, karbunkel.
Hebreiska namnet betyder <starkt röd>.

Lä'schäm*

Opal, hyacint.
Hebreiskan tycks syfta på en gul ädelsten, hyacinten är en rödgul, klar ädelsten.

No'fäk *

Rubin, karbunkel.
Hebreiskan kan ha samband med "flyta", "droppa". Det har sammanställts med grekiska anthrax=glödkolssten, alltså karbunkel eller granat, förekom som sigillstämpel.

Nä'käv

Infattning för ädelsten.

Nä'tär

Salt, natrium.

Sochä' rät

Röd eller svart marmor.

Sappi'r*

Safir.
Hebreiskan har samband men "skriva", "räkna". Nutida safir är blågrön, men i antiken användes beteckningen safir troligen om den blåa lapis-lazulin.

Pitda'h*

Topas.
Hebreiska namnet betyder "gul", en gul sten som finns på öarna i Röda Havet.

Kä' rah

Kristall.

Schebo' * s

Agat.
Blandad halvädelsten, några arkeologiska fynd i Palestina.

Scho'ham*

Onyx, beryll, krysopras.
Bör vara en ljusröd ädelsten. Gamla översättningar vacklar mellan onyx (=nagel), sardonyx (=onyx från Sardes, en varient av agaten) och beryll. Onyxen finns arkeologiskt belagd i Palestina. Beryll skall helst vara sjögrön.

Scha'jisch

Marmor, alabaster.

Schami'r

Diamant.
Schami'r betyder "törntagg", även namn på en bosättning i Juda, namnet bör vara släkt med verbet "vakta", "skydda". Kolkristall, diamantslipning var ej känd i den gamla Orienten, översättningen "diamant" finns i Hes 3:9, Jer 17:1, Sak 7:12.

Schesch

Marmor.

Tarschisch *

Krysolit, topas.
Hebreiska namnet betyder sten från Tarsis dit tarsis-skeppen gick 1 Kon 10:22 ( importerad ädelsten), den grekiska översättningen krysolit betyder "guldsten", motsvarar måhända gul topas.


©2001- GeoNord