Förteckning över stenar för slipning från privata samlingar

BILDARKIV
PHOTO ARCHIVE

  This is a Photo Archive of Gemstones from Around the World.

See also the cabochon collection!

På denna sida publiceras bilder från utländska halvädel- och ädelstenar. Skicka ditt bidrag till redaktionen. Bildarkivet visar råstenar lämpliga för slipning både vanlig och ovanliga. Arkivet är organiserat i bokstavsordning.


©2001- GeoNord