ATT SLIPA STENAR MED HJÄLP AV TRUMLARE.

©2001 GeoNord. 1993-1999.


Alla som vandrat längs en sjö- eller havsstrand har någon gång böjt sig ner för att plocka upp en vacker sten, vilken fångat blicken. Skönheten kan vara färgen, mönstret eller utseendet på stenen, kanske dess perfekta runda form eller något annat som fångat blicken. Den fuktiga stenen ser nästan blank ut men efter ett tag torkar den och ytan blir matt och ointressant.
Finns det någon möjlighet att polera eller bevara den glansiga vackra ytan ? Det enklaste är att förvara stenarna i en skål med vatten eller alternativt att man lackar ytan. En annan mera permanent metod är att polera stenen med hjälp av en maskin.

Det finns principiellt två typer av maskiner , dels den klassiska roterande trumlaren och dels vibrerande trumlare. I det följande skall vi titta på den första typen.

Den klassiska trumlaren består av en cylinder (gummi eller plast) i vilken, vatten, slipmedel och krossat sten läggs. Den har vidare två axlar och en liten motor, som driver axlarna och får cylindern att rotera medurs.

Principskiss för konstruktionen.
En vanlig modell som tar två cylindrar eller en stor. Max 2kg.

Den minsta och vanligaste trumlaren för en nybörjare har i regel en cylinder, vilken rymmer ca 0,8-0,9kg sten och har en diameter på ca 10cm. Det finns olika omvandlingstabeller, vilka beskriver hur man beräknar rotationshastigheten för olika cylinderstorlekar om du planerar att bygga din egen trumlingsmaskin.
För beskrivningen här nedan förutsätts att du köpt en komplett liten trumlare som är körklar. I regel räknar man med att rotationshastigheten för en 10cm cylinder bör ligga på 40-50 varv/min. Har du möjlighet att köpa en maskin med en justerbar rotationshastighet, kan det vara en fördel, speciellt vid poleringsstadiet då en långsammare rotationshastighet är att föredra.

STENARNAS HÅRDHET.

Innan du laddar maskinen bör du förvissa dig om att stenarna du stoppar in i cylindern har samma hårdhet. Annars blir de mjuka stenarna färdiga långt före de hårda eller de kanske rent av hunnit slipas ner till slam efter kort tid.

En annan viktig grundregel är att stoppar du in skrot så kommer det ut skrot i slutändan om än i polerat skick. I klartext att om du stoppar in sprickigt material eller stenar med djupa små hål eller gropar så hjälper det inte hur länge du än slipar så försvinner inte sprickorna eller groparna.
Ett sätt att förbättra begynnelsematerial är att med mejsel och hammare dela stenarna längs sprickytan och du får då två minde bitar. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon.
Maskinkrossat stenmaterial, ex jaspis och agatblandningar, har oftast mindre sprickor än om du står och krossar för hand med geologhammaren hemma på bakgården.
Kommer stenarna från en strand eller från ett grustag, är de redan rundslipade och ditt sorteringsproblem är betydligt enklare.

STENARNAS STORLEK.

Ett annat vanligt misstag är att man stoppar in lika stora eller för stora stenar i cylindern. Stora stenar kan vara orsaken till ett misslyckande i en liten trumlare.
Den bästa slipeffekten får du om du har en balanserad blandning från mycket små stenar till någon enstaka stor. De små stenarna tillsammans med slipmedlet ger en bättre slipeffekt än enbart lika stora stenar eftersom de lättare smiter in i fördjupningar och vinklar i de större stenarna.
Med enstaka stora menas ca 30-40 mm stora stenar i en 10 cm cylinder. Normalt skall du välja mellan 10-30 mm stora stenar för att få en bra balans. Har du ambitionen att slipa mycket stor stenar måste du gå upp till cylinderstorlekar på 20 cm, vilka har en kapacitet på 5-6 kg.

KÖRKLART OCH FÖRSTA VECKAN.

Börja med att fylla cylindern med 2/3 sten och tillsätt precis så mycket vatten att det täcker stenarna.
Tillsätt en matsked kiselkarbid korn 60-80. Kontrollera mängden kiselkarbid med tillverkarens anvisningar. En större cylinder kräver mera kiselkarbid än en liten.
Torka av cylindern så att inget kiselkarbid kommer in i motorn eller på axellagren. Lagrets förstörs lätt.
Skruva på locket och starta maskinen. Av oljudet förstår du att det gäller att välja rätt plats var maskinen skall stå och föra oväsen. En cylinder av gummi låter mindre än en av plast.
Efter ett dygn är det lämpligt att kontrollera ifall det bildats gas i cylindern. Gasbildningen är i vanliga fall inget större problem, men om stenarna kommer från naturen och är smutsiga följer det alltid med jordbakterier, som kan växa till sig inne i cylindern och börja bilda metangas.
Kör nu 5-7 dygn. Du märker efter ett par dagar att skrammel ljudet minskar markant och vad som har hänt är att slipmedel och små mikrobitar av sten börjat bilda ett slam.
Slammet tillsammans med slipmedlet gör att slipeffekten blir stor och att stenarna bromsas lite och inte slår mot varandra inne i cylindern. Slipeffekten uppnås genom att stenar, slipmedel, slam roterar upp längs cylinderväggen och stenarna rullar ner över varandra längs det lutande planet som bildats inne i cylindern pga. av cylinderns rotation medurs.
Om skrammelljudet blivit ovanligt tyst eller nästan upphört har det troligen bildats för mycket slam i cylindern och det är nu dags att tunna ut slammet och tillsätta mera slipmedel. Att tillsätta för mycket slipmedel har ingen på sliphastigheten, tvärt om kan slipresultatet bli sämre.

FÖRSTA VECKAN OCH SLIPSLAMMET.

I grovslipstadiet gäller det att så fort som möjligt få i gång slambildningen och sedan skall du kontrollera att den inte blir för tjock.
Skulle detta inträffa måste du regelbundet tunna ut vattenslamblandningen så att den får rätt konsistens. Och då uppkommer frågan var jag skall hålla till med detta när jag så småningom skall göra rent cylindrarna och stenarna för att börja med nästa slipmoment.
Gör inte som mannen på bilden nedan har gjort nämligen i diskon hemma i köket.
Slipslammet innehåller kiselkarbid och kvarts från stenarna. Kiselkarbiden har en mycket hög specifik vikt och när vattnet spolas ut i avloppet kommer slammet att sedimenteras i avloppsledningen och du kommer så småningom att få en propp, vilken kan vara besvärlig att få bort. Har du otur och hållit på ett tag med cylinderrengöring hemma i köket kanske du får gräva upp en bit av avloppsledningen på gården för att komma åt proppen. Det kan bli en dyrbar historia.

 

Gå ut i trädgården och ta vatten från trädgårdsslangen och häll ut slipslammet i rabatten. Du kan också använda en gammal hink och låta vattnet separera sig från slipslammet innan du häller bort vattnet. Det kan ta några dygn till en vecka innan vattnet klarnar och sediment bildats i botten på hinken. Slipslammet torkar in ganska fort och sedan är det bara att stoppa det i soppåsen.

HUR LÄNGE SKALL JAG HÅLLA PÅ?

Det beror på utgångsmaterialet.
Är det rundslipat från början kanske 1-2 veckor räcker , men om det är krossat material får du räkna med 4-6 veckor. Det är du själv som avgör när du tycker att de vassa hörnen och kanterna blivit "lagom" runda. Tiden är också beroende på stenarnas hårdhet, grovleken på kiselkarbiden och cylinderstorleken.
Om vi antar att stenarna är krossade agater och jaspis, med hårdhet kring 7, så får du nog ha tålamod och köra i 6 veckor innan nästa steg påbörjas. Och som sagt kontrollera slammet och tillsätt lite slipmedel varje vecka. Glöm inte bort att regelbundet smörja axlarna på trumlaren.

FINSLIP.

Äntligen är det dags att gå över till finslipning. Ta och häll ner stenarna i en plastsil och spola stenarna rena med vatten. Det är viktigt att alla kvarvarande kiselkarbidkorn avlägsnas, samt att cylindern görs ordentligt ren. Glöm inte bort vad som kan hände med avloppet om du häller ner vattnet i slasken.
Låt stenarna ligga och torka så att du ser vilka som är klara för finslip och vilka som inte är färdiga, spruckna eller på annat sätt skadade. Plocka bort alla skadade stenar. Grundregeln gäller fortfarande : "Skräp in" Är "Skräp ut".
Ladda cylindern på nytt och tillsätt kiselkarbid korn 220 och vatten.
Skulle det visa sig att det blev för lite stenar, så är det bara att ladda om cylindern med grovt material och köra en ny laddning av agater & jaspiskross.
En annan metod är att satsa på en trumlare med lång axel där du får plats med två cylindrar. Då är du alltid garanterad att du får tillräckligt med material för nästa steg. Kör nu maskinen i en vecka.

FÖRPOLERING.

Gör rent stenar och cylinder på nytt, vilket beskrivits ovan, och låt stenarna torka så att du kan inspektera resultatet. Finns det kvar repor eller grova märken kanske det är idé att köra en vecka till med finslip eller sortera bort och låt dem gå tillbaka till grovslipen.
Ladda cylindern på nytt med de utvalda stenarna, tillsätt vatten och kiselkarbid korn 600. Kör i 4 -6 dagar. Ju längre tid desto bättre polering.

POLERING.

Så kommer då det näst sista steget i vårt trumlingsarbete, nämligen polering.
Nu gäller det att göra rent stenarna mycket noga. Hantera dem med största försiktighet eftersom de lätt kan skadas när de slår mot varandra. För bästa slutresultatet bör du köpa in en extra cylinder som endast används till polering och inget annat. Hur noga du än är så är risken stor att det följer med grova kiselkarbid korn från tidigare slip och förstör hela poleringsarbetet.
Skulle det visa sig att det blev lite knappt med material kan du dryga ut innehållet med plaststavar, vilka finns att köpa för några kronor per påse från firman som sålde trumlaren. Tillsätt vatten och polermedel, vilket kan vara titandioxid eller tennoxid och lite plaststavar för att förhindra skador på stenarna.
Kör nu 4-6 dagar. Har du investerat i en maskin som har olika rotationshastigheter, välj nu det lägra varvtalet.
Efter ett par dagar kan du kontrollera resultatet genom att plocka ut en sten, tvätta av den under rinnande vatten och låta den lufttorka. Det är bättre att köra något dygn extra än att avbryta för tidigt. Har du ex. obsidian eller slaggsten i cylindern får du köra mer än en vecka, kanske upp till två veckor.

EFTERPOLERING.

Du trodde nog att allt skulle vara klart i och med att poleringen var avslutad.
Hemligheten med ett lyckat och perfekt resultat kommer först i efterpoleringen.
En gammal och välbeprövad metod är att trumla om de polerade stenarna med några droppar diskmedel och vatten. Ta inte för mycket för då kan det börja löddra. Tillsätt också plastkulorna eller du kan även använda finrivet hushållspapper, allt för att dämpa slagmärken på de polerade stenarna. Kör 4 till 8 timmar. Gör rent och njut.

Lycka till.
GeoNord


©2001- GeoNord