SVENSKA MINERALFYND
1996-2020
Gediget antimon, Nurmo, Finland
© 2002 GeoNord.
 Prismatine, Stakholmen, Hälsingland, Sweden.
Size of the picture 10 cm
© 2002 GeoNord.

Merparten av all information på denna sida hämtas från medlemsbladen eller från enskilda medlemmar, SGU:s publikationer, GGF med flera källor.
GeoNord hinner inte bevaka allt som händer i mineralväg i Sverige och därför är det bra om Du kan skicka in tips.
Nya IMA godkända mineral kommer ännu så länge in automatiskt, men övriga fynd behöver inte vara unika.©2001- GeoNord