Varuträsk mineral och geologi

Välkommen till en av världens mineralrikaste platser

Trots att Varuträsk Mineralpark "legat i träda" sedan 1946 då brytningen upphörde, har området ständigt lockat geologer och mineraljägare från hela världen.
Anledningen är enkel.
Detta är en mycket mineralrikt område, med mer än 70 olika mineraler, av vilka många är sällsynta. Inte minst "Varuliten", som fått sitt namn efter platsen.
Nedan finns följande kapitel.

Mineralerna grupperade efter kemisk sammansättning.

Grundämnen

Sulfider

Halider

Hydroxid

Oxider

Fosfater

Silikater

LITE OM GEOLOGIN I OMRÅDET.

KARTA ÖVER INNEHÅLLET I VARPARNA

NYA MINERAL.

ALLA MINERAL I BOKSTAVSORDNING FRÅNALBIT TILL ZIRKON.

REFERENSER.


©2001-