Varuträsk mineral och geologi

Varuträsk mineral sorterade efter deras kemiska sammansättning.

NYA MINERAL.

Amfibol. Ref: SGU Årsbok 45, 189
Apatit. Ref: NRM
Dickit. Ref: GFF 67, 551
Eosphorit. Ref: NRM
Eukryptit enligt P. Quensel
Halloysit. Ref: GFF 60, 215
Illit Ref: GFF 63, 49.
Kasolit. Ref: SGU C779, 22
Lithium muscovit. Ref: GFF 62, 190
Meta-autunit. Ref: SGU C779, 22
Nacrit. Ref: GFF 67, 551
Topas. Ref: GFF 57, 693

LITE OM GEOLOGIN I OMRÅDET.

KARTA ÖVER INNEHÅLLET I VARPARNA

NYA MINERAL.

ALLA MINERAL I BOKSTAVSORDNING FRÅNALBIT TILL ZIRKON.

REFERENSER.


©2001-