Varuträsk mineral och geologi

KARTA ÖVER VARPARNA


 © 1984 och reviderad 1995 A & A K Hulterström.
Beskrivning över Varuträsk gruvområde med anvisningar om innehållet i vissa varphögar,
samt bokstavsmarkeringar, vilka refererar till texten. De två stora varphögarna innehåller de
flesta och vanligaste mineralerna. Den västra varphögen är minst bearbetad.

Vill du läsa mera om Varuträskpegmatitens geologi.


©2001-