VŠlkommen till VŠsterbottens Amatšrgeologer

Vill du gŒ till fšreningens hemsida skall du klicka pŒ bilden.

Eller ta kontakt med ordfšrandeJan Jan Nilsson, Telefon: 070-57 28 646 jan.nilsson@mariehem.net


©2001- GeoNord