Verksamhetsberättelse 2015.

Västerbottens Amatörgeologer.

Verksamhetsberättelse för Västerbottens amatörgeologers under 2015

Föreningen har under året haft följande styrelse:

Ordförande Torbjörn Jonsson

V.ordförande Helene Rehnfors

Kassör Leif Alperud

Ledamöter: Karin Holmberg, Jan Nilsson, Ingemar Liljenblad

Suppleanter: Christina Ström, Daniel Viström

Stud.ansv: Helene Rehnfors

Lokalansvarig: Anders Jacobeus

Redaktion för AC-Geologen har varit Torbjörn Jonsson, Daniel Viström och Lars Möller Jensen

Styrelsen har under perioden från årsmötet 2015 till årsmötet 2016 haft sju protokollförda sammanträden.

Under året har styrelsen jobbat med uppmärkning av nya utställningshyllor och genomfört en förflyttning av skåp och utställda stenar till hyllor i stenrummet. Likaså har belysningen flyttats och kompletterats under två arbetsdagar à 7 timmar och då var 5-8 styrelsemedlemmar delaktiga.

2015 års sommarresa planerades av en arbetsgrupp som studiecirkel under tre tillfällen och elva resenärer deltog i denna. Målet för resan denna gång var Norrbottens gruvor och mineral och med hjälp av guider blev det lyckade besök på många platser.

Under året har månadmöten den sista torsdagen varje månad gått som planerats och dessa har berört ämnen från Solsystemets geologi till Istider och Återvinning av metaller mfl. Antalet besökare har varit mellan 18 och 22 varje gång vilket vi tackar deltagarna för.

Besöket i Gravmark med asbestgruva och grotta inställdes. I stället genomfördes ett besök vid gamla gruvor i Skellefteåtrakten under ledning av Lennart Hedlund, Ursviken. Vi blev 7 deltagare från föreningen.

 Den 22 augusti gjordes ett besök i Hörnefors för att beskåda strandprocesser och vidare till Järnäsklubb med gabbroförekomst samt därefter till Tjuvantes grotta.6 deltagare blev det.

Kurser i stenslipning, mineral och bergarter och i stenfoto har hållits under året.

Geologins dag genomfördes i Robertsfors detta år i Bruksmuseets lokaler. Vackert väder och reklam gjorde att det blev välbesökt med många intresserade stenslipare och guldvaskare Många vandrade runt i utställningen och ett tiotal kom till fördraget om gnejs och granit. Ett lyckat arrangemang tack vare frivilliga insatser som vi tackar för. Dagen avslutades med en historisk tågresa längs museijärnvägen från år 1900.

Julfest i december blev välbesökt och är en trivsam avslutning på höstprogrammet. Ett speciellt tack till Karin och Inger för arbetet med maten!

Nytt för 2016 är att vi får möjlighet att ställa ut alster och göra reklam för föreningen i NBV´s nya lokal med skyltfönster på Skolgatan.

Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2012 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2011 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2010 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2009finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2008 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2007 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2006 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2005 finns arkiverad som pdf-fil.
Studiecirklar år 2005.
Verksamhetsberättelse 2004 finns arkiverad som pdf-fil.
Verksamhetsberättelse 2003 finns arkiverad som pdf-fil.
Verksamhetsberättelse 2002 finns arkiverad som pdf-fil
Verksamhetsberättelse 2001 finns arkiverad som pdf-fil


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2000- GeoNord