SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Händelser och utfärder 2008

Sundsvallsgeologerna gjorde i augusti en weekendtur till Höga Kusten. Vi besökte under lördgen ett antal intressanta platser för att studera rapakivigraniten, diabashällar, sandsstenslager och klapperstensfält. Sven Jonasson ledde oss till de mest uttalade formationerna. Vi övernattade på Högbondens fyrvaktarboställe, nu vandrarhem. Söndagen ägnade vi åt Naturrum i Skuleskogen och vandring i Skuleskogen. Vi klättrade upp till Slåttdalsskrevan och lät oss imponeras av dess storhet och utsikten där uppe. Naturligtvis spekulerade vi över hur den bildats. Våra bilder talar för våra upplevelser och fina dagar.

Kvartärgeologin i sundsvallsområdet var temat för utfärden i september i Ljungans utlopp. Här låg vid istidens avslut ett deltaområde som nu är genomskuren av Ljungan och har lämnat enorma sandavlagringar. Mängder av sand har borttransborterats under åren, men nu vilar stillhet över sandtagen och vi kunde se resterna av avlagringarna tydligt på vissa ställen.©2001- GeoNord