SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Program för hösten 2018

Geologvänner!

Under denna otroliga sommar har vi slitit på kortbyxorna och lagt undan tröjorna och låtit solen färga kroppen röd och brun. Men vi kan nu tyvärr se att naturen lidit av värmen och torkan. Men nu skall vi tillåta oss se fram mot mörkare tider och kallare. Vi fick njuta av Faluresan med fina dagar och intressanta upplevelser. Vi hade trevligt boende och vi hade Gunnar Eriksson som letade upp platser som fyllde oss med kunskap och fickorna med sten. Här hemma hittade vi basaltpelarna vid Bergeforsen och vi fick studera gångarna i stenbrottet vid Lagmansören. Även Alnöbesöket berikade oss med sådant som varit föreningens ursprungliga ambitioner att få kunskap om. Nu ser vi fram mot nya mål!!

Lördag 25 augusti åker vi ut till Indalsälvens delta och ser på sandrevlarna och stenvallar som flottare byggt av lokala stenar. Vi fortsätter förbi bron över älven och de nya byggnationer som kommit fram vid utflödet. Vi kommer till Torsboda stenbrott, där vi tittar på gångar och mineral bl.a. kalk och fluorider.
Vi ses på Norrmalm 10.00

Lördag 8 september Geologins Dag. Våra vänner i Sällskapet ordnar en utställning på Kulturmagasinet. Vi får också roa oss med lotteri och information av skrifter och bilder. Ta med Dig vänner och barn för att visa vad som lockar oss med sten!

Lördag 15 september kommer vår utfärd att gå utefter Sundsvallsåsen från stan, förbi Bergsåker och vidare mot Sulå. Vi stannar och ser på de kvartärgeologiska bildningarna under vägen uppåt. Vi ses på Norrmalm 10.00

Tisdag 2 oktober vår första studiekväll ägnar vi sommarens exkursioner. Vi tittar på bilder och stenar som vi tog med hem, kända eller okända. Vi hjälps åt att identifiera och studera dem och ser på varandras bilder. Thomas och Christer ger oss lite mer kunskap av vad vi sett och upplevt under exkursionerna
Värd är Kerstin

Tisdag 16 oktober fortsätter Sven sin kurs i geologi. Han går nu över till bergarter från lokala delar och Alnöns unika geologi.
Värd är Lars-Olov

Tisdag 6 november Torbjörn Larsson har intresserat sig för guldvaskning och då speciellt i Ädelfors. Kan det löna sig och varför just där? Han berättar också hur det går till. Jens intresserar sig för opaler och att slipa smyckesten. Han har inköpt några råstenar och vill visa oss, för att vi senare skall få se hur han förädlar dem med olika metoder av slipning. En riktig dyr kväll med andra ord!
Värd är Christer

Tisdag 20 november fortsätter Sven vår kurs, denna kväll med kvartärgeologi. Detta ämne är kanske hans favoritområde, dvs hur landskapet formades av is och vatten. Vi får följa honom ut!
Värd är Inger H.

Tisdag 11 december blir det julfest serverad av Bibben och Majvor. Vi roar oss med en tipstolva med priser och jultomten kommer med stenhårda paket som vi får hjälpa honom med. Sven har alltid lite nyheter att förmedla från geologvärlden och klipp från media. Han kan också förklara hur och varför! Det ger diskussioner!!!

På våra exkursioner försöker vi samåka, där passageraren betalar 5 kr/mil lämpligen. Vi har en liten matsäck med oss för magens och samvarons skull. Vi träffas på våra studiekvällar på lokalen på Korstavägen 11. Kvällens värd ordnar fika för 20kr. Vi har stenlotteri med priser. På en stenkvart i början av kvällen informerar vi varandra om intressanta platser eller visar våra fynd.

Du hittar vårt program på GeoNord, en hemsida för geologföreningar. Här finns också gamla program och bilder från vår verksamhet.

Kassören och Sällskapet vill gärna ha Din aktuella mailadress för att nå Dig vid ändring i programmet eller annan info. Kassören gör en sammanställning, som vi alla kan ladda ner från datorn, eller få hjälp att få. Lämna mailadressen till Lars-Olov eller annan i styrelsen!

Undringar kan framföras till

Sven tel 93095
Christer tel 31454
Carin tel 579328
Tomas tel 073-0821830©2001- GeoNord