SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Program för våren 2020

Geologvänner!

År 2020 är inne. När vi ser bakåt på 2019 finner vi att mycket har hänt, personliga händelser och i samhället. Kanske oroar vi oss och undrar hur framtiden blir. Oro i världen och i Sverige och för människor i vår närhet och borta. Även jorden förändras, det blir varmare, ingen vinter i Sundsvall i mitten av januari, och vad blir fortsättningen? Vi geologer vet att sådant har hänt tidigare, men nu är det vårt fel och inte trodde vi att vi skulle hinna se effekten så snart. Men nu skall vi träffas och se fram mot trevligare ämnen. Vi skall lära och se hur berg och jord formats och lämnat spår i landskapet. Vi träffas i vår nya lokal hos Lions på Köpmangatan, ingång Torggatan 20. Här kommer våra duktiga vänner i föreningen ge oss information. I vår ger vi oss ut i markerna för att studera sten och mineral på plats. Vi åker till Hälsingland två gånger och till Värmland på vår långa resa. Vi hoppas att alla våra vänner laddar nyfikenheten inför 2020!

Tisdag 28 januari kommer Thomas Nordin Sundsvalls Kommun att tala om hur man skall få Sundsvallsåsens vatten att kyla oss. Säkert ett framtida problem också. Vi har resurser som kan utnyttjas.
 Christer är värd

Tisdag 11 februari talar Sven om klimatfrågor, om havsnivåer och solens roll och han visar även på klimathistorien. Martin Jakobssons forskningsresa till Grönlands glaciärer visar hur de minskar. Han har nu talat på KVA och Sven refererar. 
Lars-Olov är värd

Onsdag 26 februari, askonsdag med fettisdagsbullar. Årsmöte, där vi uppmanar våra medlemmar att delta! Vi skall diskutera vår förenings innehåll, styrelse och ekonomi. Därefter kommer bullarna. Christer kommer också att tala om hur man kunde hitta grundämnena, en fortsättning på talet om periodiska systemet. 
Kerstin är värd.

Tisdag 17 mars visar Jens sina opaler och berättar om fyndplatser och olika kvaliteter och hur han hanterar ädelstenarna. 
Inger H. är värd.

Tisdag 31 mars hjälper Tomas oss att identifiera mineral som vi hittar på fältet. Han förklarar skillnader på mineral och hur vi kan lösa problem med hjälp av olika färg och glans.
Torbjörn är värd

Lördag 25 april söker vi upp ett stenbrott i stans utkant. Där kan vi kanske knacka fram några fina och intressanta mineral. Vi möts på parkeringen bakom Kulturmagasinet för samåkning 10.00

Lördag 16 maj åker vi till Iggesunds grottor, till Bodagrottan och ser ner i hålor i berget från 10000 år, alltså efter isens försvinnande. Vi fortsätter till Dellensjöarna och söker platser med spår efter meteoritnedslaget. Vi möts bakom Kulturmagasinet 9.00

Lördag 30 maj går färden till Loos med vår vän Thomas Lundquist från Stockholm. Vi skall där titta på gruvan och få kunskap om den utvinning man gjort här. Vi skall också se ett skifferbrott och en slipstenstillverkning. Vi fortsätter till Stakholmen och Mansjöberg och letar spännande mineral. Thomas har karterat i området och vet vad som finns här. Vi möts bakom Kulturmagasinet för samåkning 8.

Helgen 12-14 juni åker vi till Nordmark i Värmland. Här skall vi få guidning och hjälp med fyndplatser, gamla gruvor och spännande stenar. De som vill delta bör anmäla till Kerstin senast vid årsmötet för att hon skall ordna boende och ev. festmåltid. Tomas informerar senare mer om resan och området.

På våra studiekvällar i Lions lokal på Köpmangatan med ingång Torggatan 20 serveras fika av kvällens värd för 20kr. Vid mötet kan deltagarna meddela oss om händelser eller fynd som intresserar oss alla på en inledande kvart. Vi har lotteri med bl.a. skänkta stenvinster. På våra utfärder bör man medföra redskap för att ev. hemföra fynd och en matsäck för magen och samvarons skull. Vid samåkning som rekommenderas betalar passageraren 5kr/mil lämpligen. Du hittar vårt program på vår hemsida på GeoNord och där också gamla upplevelser.

OBS. På grund av reprationer under hösten 2019 kommer vi att träffas i Lions lokal på Torgatan 20. Parkering på Nytorget.

Kassören och Sällskapet vill gärna ha Din aktuella mailadress för att nå Dig vid ändring i programmet eller annan info. Kassören gör en sammanställning, som vi alla kan ladda ner från datorn, eller få hjälp att få. Lämna mailadressen till Lars-Olov eller annan i styrelsen!

Undringar kan framföras till

Sven tel 93095
Christer tel 31454
Tomas tel 073-0821830

OBS. På grund av reprationer under hösten 2019 kommer vi att träffas i Lions lokal på Torgatan 20. Parkering på Nytorget.©2001- GeoNord