SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Kort resume´ över Bornholmsresan

Vi gör en lång tågresa från Sundsvall till Ystad, där vi hyr två bilar. Därifrån tar oss färjan till Rönne. Vi bilar till Allinge på norra Bornholm och till Klostergården, ett pensionat inte långt från stranden.

Balkasandsten från Hasle.
Kol i lerlagren vid Sorthat.

Dag 1. Vi samlas och vår guide, Martin, från Bornholms geologiska förening tar hand om oss och för oss till ett stenbrott med Vånggranit, som är rödaktig med svarta biotiter, magnetiska svarta fläckar. Vi passerar bokskogar och små ängar och gör kort stopp vid utsikt över borgen Hammershus. Vi kommer till Hasleformationen på stranden i Hasle, en trappa ner. Här finns en strandsten med rödgrå sandsten i stora flak med sprickor. I strandbanken finner vi en mjuk gummiaktig sandsten under den hårda.

Vi kommer till Sorthat strand och finner här kollager med växtdelar i kalk. I skogen finns ett 20 m stort hål där man tagit kol i gångar på 15-1600 talet. Vi promenerar på strandkanten några 100m. Här finns rester efter ett tegelbruk. På höger sida en stor damm, där man tagit lera och kol till tegelbruket. Vi går ner till stranden där vi vandrar och hackar. Vi ser här kol- svavel-lager i lera. Det finns FeS-knölar, bladfossil i kalkstenen och i lerlager i branten ser vi kollager. Vi åker till Rönne och till geologernas lokal i en skola. Här äter vi vår medhavda lunch och ser på deras samling.

Nu åker till Skelbro kalkbrott med mycket sprängsten. Här kväker grodorna i dammen. Vi plockar bland fossil och svarta fosforitknölar. Sedan går vi ca 1 km utefter sädesåker till strandvallen. Vi ser ett lerskred vid stranden. På stranden ser vi lerlager med röda och gröna lager (järnoxid och ej oxiderat järn), lerskiffer, svarta lager ( ej oxiderat organiskt material) och graptoliter i svarta strängar. Det fanns så vackra slipade stenar på stranden. Vi klättrar på en stig till vattenfall med skiffrar och orkideer (Persnycklar och Nattviol), mjuknäva, ramslök och gulluzern. Vår guide Martin lämnar oss och vi letar oss till Ströby och Törnquistzonen. Här bryts granitplattan och sandstensplattan sjunker i trappor. Det fanns stora stenblock på klinten, ”hönan på ägg och tuppen”.

Middag äts på strandrestaurang.

Vattenfall i skiffern vid Risagard.
Förkislade träbitar funna i strandbrinkens lerlager.

Dag 2. Vi åker till Bavnsudde. Vi gör en strandvandring vid Stampen före flygplatsen ca 1 km mot öster. Här var vita och röda lager av lera och här plockar vi fina träfossil. Vi har fina strandstenar att vandra på. Vi intar vår medhavda lunch på stranden i solen. Sedan åker vi till Arnager hamn, där det blir glassfest. Och så vandrar vi utefter stranden mot öster. Här finns tjocka lager av krita i branten och grön glaukonit och fosforitklumpar i kritan. Vi tar oss till Sose udde med järnsandsten i skikt och en massa röda bitar på stranden. Branten är lera och en del krita med järnklumpar och järnsiderit. Vi besöker Åkirkeby och Naturrum, en mäktig byggnad av stenbitar och med stor geologiskt utställning.

Vi äter middag på restaurang på stan, kött på Vånggranitplatta! Och vi tar ett glas vin i trädgården före.

Strandvandring.
Här plockas det krita!

Dag 3. Vi åker till till Gudhjem och till Kelse där en diabasgång går ut i sjön. Vi klättrar på kanten av gången på graniten. Vi fortsätter till Listed, där vi söker upp Gule Hall och går ut på udden och den diabasgång, som går ut i havet och skär genom den gula Svankegraniten. Vi stannar i Åludal stenbod och handlar sten av olika formationer (bl a ljushållare). Vi kör vidare söderut till Balke, där vi vandrar norrut utefter stranden och lunchar på klipporna vid vattnet. Vi letar Nexö-sandsten och Balkasandsten, här går skarven mellan dem. Nexö-sandsstenen är röd och vackert randig och den grå med maskgångar är Balka-sandsten. Vi kör vidare söderut igen och kommer till Broens udde, där vi plockar grön skiffer med fosforitklumpar och maskgångar. Vi åker förbi Åkirkeby till Almindingen nationalpark, och gör en kort promenad till Ekodalen och prövar ekot och vidare upp till resterna av Gamleborg från 1000-talet. Vi åker sedan hemöver och äter middag på pensionatet med danska bussresenärer.

Järnhaltig sandsten vid Arnager.
Den gula Svanekegraniten korsas av en svart diabasgång.
Lunchen intas på Nexösandstenen.

Dag 4. Vi försöker sortera alla våra fynd. Väskorna var tunga och fyllda av intressanta stenar. Vi bilar till Rönne och vår färja åter till Ystad. Tåget för oss sedan hemåt.©2001- GeoNord