SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Kort resume´ över sommarens resa 2013
Text och bilder Majvor Orrhede.

Sommarens resa gick i år till Östergötland.
Vi bodde på ett trevligt vandrarhem i Norrköping och vi blev tre dagar guidade av tre kunniga: kvartärgeolog Hans G. Johansson, berggrundsgeolog Anders Wikström och biolog Lars Frölich.
Vi ägnade första dagen åt kolmårdsmarmorn, förkastningen mot Slätbaken och kalkhällarna vid strandvandringen och såg olika vackra graniter som brutits här i området.
Vi såg också alla strömmingsfiskare och besökte gruvmuseet.
Nästa dag åkte vi till Finspångsområdet med spår av järngruvedrift och varphögar.
Vi besökte Ingvar Anderssons enorma stensamling vid Vreta Kloster.
Tredje dagen ägnade vi den västra delen av landskapet med Tåkern och Omberg.
Här fick Hans G. och Lars visa oss hur landskapet bildats efter istiden och hur fåglar och växtlighet trivs.
Vi kunde när vi tog oss norröver igen säga att vi lärt oss mycket om vårt “mellansverige”.

1. Anders beskriver förkastningen vid Slätbaken.
2. Strömmingsfiskare på kalkklipporna.
3. Lars beskriver Tåkern.
4. Kalkbrott vid Borghamn.©2001- GeoNord