SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Theralitiska bergarter (+ besläktade )

Theraliter är en grupp plutoniska bergarter som består av nefelin, alkalisk plagioklas, augit och olivin, och har sitt namn av att de är så sällsynta.

Upptäckten av dessa bergarter kompletterar bergartsserien som innehåller nefelin som en betydande beståndsdel.

Den ingående fältspaten är för det mesta av alkalisk karaktär, och zonalt utvecklad.

Den ingående nefelinen är senare kristalliserad, och är sällan utvecklad till kristaller, samt ofta omvandlad(vittrad).

Pyroxenen kan vara grön eller purpurröd till brun, och är rik på titan.

Olivin är för det mesta vanlig i bergarterna.

Bland de accessoariska mineralen kan nämnas apatit och järnoxider, biotit och mörkbrunt hornblände. Hornbländet omges ofta av purpurröd augit.

Bergarterna har sällan ofitisk textur (lister av plagioklas i en grovkornig matrix av pyroxenkristaller), men deras mineral är överlag i bra kristallin form, utom i nefelinens fall, samt ortoklas (om den finns ).

Genom sin vittring bildar nefelinen zeoliter som natrolit och analcim.

Theraliterna minner mycket om diabas i handstycken.

Närbesläktade bergartsgrupper är Tescheniter, Essexiter, och Shonkiniter, som också innehåller nefelin eller vittringsmineral därefter.©2001- GeoNord