REGION NORR


Region Norr är en samordning och presentation av samtliga exkursioner, aktiviteter, träffar och program sedan år 2014 och äldre.

Syftet med Region Norr och arkivet är att inspirera styrelserna när idetorkan bryter fram och att få nya förslag till aktiviteter som genomförts av de andra föreningarna.

Du som är föreningsmedlem eller rent allmänt intresserad av att träffa andra med geologi, fossil eller mineral som hobby är hjärtligt välkommen till träffarna arrangerade av nedan uppräknade föreningar.

Följande program och träffar har publicerats på respektive föreningssida. Länken finns här ovan.
Arrangerande förening anges med förkortningen enligt ovan.

2016

Torsdag den 28 januari: Geologi och skogsproduktion Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Onsdagen 10 februari
Vi kommer bl.a. att försöka bilda en exkursionskommitté inför sommaren 2016.
Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Torsdag den 25 februari: Information om sommarresan 2016 Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Torsdag den 10 mars: Årsmöte kl 19.00 med tipspromenad och korsord Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Onsdag den 16 mars Årsmöte.
Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Torsdag den 28 april: Samerna och gruvnäringen. Plats Gammlia Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Torsad den 26 maj: Parkvandring med steninriktning. Start vid Lokalen. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

2015

Tor 29 jan kl 19: ”Stenar så in i Småland”, Leif Alperud. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Tisdag 10 februari berättar Sven om vulkanutbrottet på Island i höstas. Kratern Bardarbunga vaknade till liv och skickade ut lava i en sidokrater. Christer är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Onsdag den 18 februari i Pelarsalen
K-G Jirdén informerar oss om tvillingmeteoriten som slog ner i Näkten.
Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Tisdag 24 februari kommer Robert Lagerbäck till oss och visar att jordbävningar och förkastningar har skett de senaste 10000 åren efter istiden. Han har varit förste statsgeolog i SGU, men är nu pensionär men med många ambitioner fortfarande.
Lars-Olov är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Tor 26 feb kl 19: Förhistoriska världen. Parkering och samling på P-platsen utanför Granngården, Västerslätt. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Tor 5 mar kl 19: Årsmöte med program. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Tisdag 17 mars är det årsmöte. Våra medlemmar uppmanas att komma för att ta del av vår verksamhet och påverka. Styrelsen vill ha idéer och stöd för kommande aktiviteter. Efteråt ger Christer oss en bild av sällsynta jordmetaller, dessas fyndplatser, användning och deras ev. miljöpåverkan vid brytning ex. vid Gränna. Vi hoppas på semlor till fikat! 
Ing-Marie är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Onsdag den 18 mars i Pelarsalen 
Årsmöte. (Se nedan)
Lisa berättar om Gemmologi, läran om ädelstenar.
Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Tisdag 31 mars hanterar vi ett annat ämne inom geologin, den om människan. Vi vet att neandertalmänniskan försvann. Har andra människoformer också försvunnit? Sven kan berätta om detta.
Marianne är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Tisdag 14 april är Thomas Lundquist inbjuden att tala om baltiska ländernas geologi. Norra delen tillhör de äldsta bergarterna, medan den södra är ung som Gotland. Vi hoppas att Thomas kommer och klargör förhållandena.
Carin är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Onsdag den 15 april i Pelarsalen
Filmvisning som handlar om tillkomsten av våra grundämnen del 2.
Diskussion kring filmen.
Vi visar litteratur om mineraler och säljer ut gamla böcker.
Glöm ej vinster till lotteriet. 
Fika Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Tor 23 apr kl 19: Stenfotokursen visar sina bilder. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Tisdag 28 april redogör Paul Nygren för rymdprojekt bl a om sonder som passerar Pluto och kometen. Sedan plockar Sven i geologiska klipp från internet om bl.a. plattektonik, mantelströmmar och polvandring.
Bibben är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Lördag 9 maj.  Exkursion till Norderön.
Vi samlas kl 9.00 på P-platsen vid Sandviken söder om Vallsundsbron för resa mot korallfynd på Norderön.  Stövlar erfordras.
AGS bjuder på kolbullar med lingon. Kolbullemästare är Tommy.
Anmälan till Eva Hellzén 0730 29 27 50 el. 063-57 81 91 Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Lördag 16 maj gör vi en alnörunda och besöker platser som vi sällan ser på. Gullvivornas tid är inne där ute och vi hoppas njuta av våren också. Vi ses på Norrmalm 10.00. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Tor 28 maj kl 19: Bilder från geologiskt muséum i London, Ingemar/Ingegerd. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Lördag 30 maj åker vi på dagsutflykt till Storsjön. Vi vandrar runt i stenbrottet Brunflo och tittar på kalken och ser efter fossil. Vi åker sedan ner till sjön och ut till Norderön, där vi går utefter stranden och letar fossil och andra formationer. Vi ses på Norrmalm 9.00. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Torsdag 4 juni kl 19 Norrbottens geologi, TJ Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Nationaldagen Lördag 6 juni på JAMTLI  kl. 11 - 17
Vi finns vid lusthuset strax före restaurang Hof.
Utställning och lotteri, sågning i täljsten. Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Helgen 12-14 juni planerar vi för att åka till Stripa, Strossa och flera gruvor i området. Vi hoppas få guide och göra gruvbesök och få använda våra hammare i varphögarna. Carin tar hand om anmälan och arrangemang. Vi får veta mer vid årsmötet. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Onsdag 17 juni 9.30 på Kuusakoskis anläggning i Skelleftehamn med inriktning på återvinning av metall. Samling 8.00 Ica Bygdeå. / TJ 50:- Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Måndag 22 juni – lördag 27 juni. Sommarresa till Norrbottens gruvor och mineral. Reseguide 200:- Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Lördag – Söndag 27-28 juni. Exkursion till Åse Kalkmuseum,
Huså gruv- o mineralmuseum, Fröå, Nordhallen, Handöls täljstensbrott. Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Söndag den 5 juli Guldvaskning i Bjurholm. Samling kl 10 vid Bjurholms busstation. / LA Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Söndag den 9 augusti Utflykt till Gravmark med asbestgruva och grotta. Samling kl 9 ICA Sävar. / TJ 50:- Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Lördag den 22 augusti Picknick till Järnäs och Tjuvantes grotta i Nordmaling. Samling kl 9 Lokalen. / HR 50:- Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Lördag 22 augusti besöker vi Skorven utanför Spikarna. Här ligger den röda Rödögraniten, porfyrerna, och de stora diabasgångarna.  Vi kanske finner skalgrusbanken vid Ankarsvik också. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Lördag 5 sept surströmming hos Tommy i Vikeränget
Samling vid Bygdegården på Rödön kl.16.00 f v f mot Vikeränget,
Medtag egen dricka, övrigt till självkostnadspris.       
Anmälan till: Tommy Pettersson senast 1/9  tel.063-51 91 05  el. 0730 41 59 73. Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Geologins Dag lördag 12 sept. Kl 11.00 – 16.00
Tillsammans med Meteoritcenter Locknekratern i Ångsta.
Öppet hus med guidning i utställning och ute vid muren, lotteri, tipsslinga mm.
Caféet öppet. Lotteri och fika. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Lördag 12 september Geologins Dag. Som vanligt står en stor och vacker utställning på Kulturmagasinet. Vi säljer lotter med stenpriser och visar kartor och broschyrer. Sven berättar om Norra Bergets geologi inför invigningen av Naturreservatet. Se tidningen om tider! Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Söndag 13 september Skogens Dag på Norra berget. Vi deltar med en utställning och med invigningen av Naturreservatet Norra Stadsberget. Se tidningen om tider! Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Lördag den 12 september Geologins dag /ett Sverigearrangemang/ Mer info kommer. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Söndag den 13 september Geologisk utflykt. 50:- Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Torsdag den 24 september Återvinning av metaller, Göran Axelsson. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Söndag 27 september åker vi ut på Alnö igen. Vi tittar på Smedsgårdens nu blottade sövitberg. Men sedan åker vi till John-Ivar och hans depå av Carins stenar. Låt oss alla delta med att sprida de fina bitarna! Samling på Norrmalm 10.00 Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Tisdag 13 oktober börjar studiekvällarna på lokalen. Vi skall minnas och se vad som hände på våra resor i somras till Storsjön och Bergslagen. Bilder, hemförda stenar och roliga händelser skall repeteras för oss. Alla som deltog skall medverka! Ing-Marie roar oss med kluriga frågor och priser och hon är kvällens värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Onsdagen den 21 oktober
Summering av sommarens exkursioner och andra äventyr. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Tisdag 27 oktober åker vi till Grönland. Vi skall få en inblick i landskapet, folket, och geologin av Majvor. Naturligtvis vackra naturbilder! Lars-Olov är värd.Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Torsdag den 29 oktober Nya data om istiden, Rolf Zahle. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Tisdag 10 november kommer Thomas Lundquist, vår ”guru” från SGU och berättar om Baltikums geologi. Vi vet alltför lite om våra grannländers berggrund och geologiska processer. Thomas har ju karterat vårt län och ser kanske paralleller. Tomas är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Onsdagen de 11 november.
Föredrag av Leif Tjärnström, om skiffer, som lyfter hus i Östersund.
Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Tisdag 17 november tar Christer oss till Japan. Han har på plats studerat geologi och kultur och berättar om detta avlägsna land. Han ger oss en reseberättelsemed bilder. Marianne är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Torsdag den 26 november Universums geologi, Anders Brundin.Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.

Tisdag 1 december kommer Tomas med nya rön om klimatet i framtiden och golfströmmens betydelse. Det blir diskussioner förstås! Ev talar han om amfiboler och pyroxener också. Christer är värd. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Tisdag 8 december har vi julfest. Bibben och Majvor står för det julgoda, Christer och Tomas för tipstolvan med priser och jultomten för julklapparna. Men vi får nog alla hjälpa honom med paketen. Ing-Marie berättar om månen och hur den påverkar oss, inte bara i vintermörkret. Ev blir det tid för en film av Lars-Olov om geologiska processer innan vi önskar varandra God Jul. Arrangör: Sundsvalls Geologiska Sällskap.

Onsdag den 9 december.
Lilla julafton med "tomte". Alla som vill ha en julklapp, tar med sig en. Arrangör: Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap.

Torsdag den 10 december Luciafirande med gröt och klapp. Arrangör: Västerbottens Amatörgeologer.©2001- GeoNord