Aktuellt

 

Mineral- och smyckestenmässa i Geovetenskapens hus i Frescati, Stockholm söndagen den 18 november kl. 10-16.

Biotopia

Under hösten kommer föredrag/aktiviteter att presenteras i Biotopias regi. Titta på Biotopias hemsida för senaste information. Ta gärna med stenar respektive pärlor/smycken så får våra experter titta på och kommentera dessa.

Pärlor och smyckestenar

Upplands Geologiska Sällskap tillsammans med gemmologen Annie Bengtson visar och berättar om pärlor och ädelstenar. Ta gärna med egna stenar och pärlor du har frågor om.
Biotopia, Vasagatan 4, onsdagen den 21 november kl. 17-20. Föreläsning kl. 18.


Söndagen den 9 december 2018, kl. 15.00 i Bergaskolan, Norbyvägen 25 Uppsala. Årsavslutning. Inget föredrag utan en allmän diskussion om UGS framtid. UGS bjuder på förtäringen. Anmälan senast två dagar före till Kristina Hagland Wahlén, 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid).

Information om GDPR för UGS kan du läsa om i nedanstående pdf-fil. Om du nöjd med det som står i pdf-filen behöver du inte göra någonting.
GDPR för UGS

UGS har fått en ny e-postadress:
ugs@geonord.se

Deltagaranmälan vid exkursioner är obligatorisk. Anmälan om förtäring i samband med föredrag önskas två dagar innan respektive föredrag till Kristina Hagland Wahlén.

Exkursion till Kinnekulle juni 2011 under ledning av Per-Arne Melkerud

Liten Geologisk Encyklopedi av Per-Arne Melkerud
Se denna geologiska ordlista genom att klicka på ordlistans titel ovanför.

Per-Arne Melkerud, SLU höll föredrag den 13/11 2008 i Hörsalen, SGU.

Föredragets titel var "Mineralanalys med röntgendiffraktometri". Om du klickar på länkarna kan du läsa om föredraget:
En ny upplaga av boken Mineral i Sverige finns nu att köpa, klicka på länken. Vi som förening får boken lite billigare , 200 kr + frakt.