Medlemskap

Medlemsavgifter år 2018

150 kronor för seniorer
60 kronor för juniorer (högst 19 år under 2018)
180 kronor för familj (två eller fler i samma hushåll)

Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på UGSs postgiro nr: 31 79 91-8 Glöm inte att skriva ditt namn, adress och telefonnummer på talongen. Ange även Ia Torelm/UGS som betalningsmottagare.

Om du har några frågor som rör föreningen och medlemskapet kontakta föreningen med e-postadressen: ugs@geonord.se