Kommande program

KOMMANDE PROGRAM 2018

Föredrag

Tisdagen den 6 november 2018, kl. 18.30 i Bergaskolan, Norbyvägen 25 Uppsala. Bengt Högrelius berättar om ”Geologiskt intressanta platser i Sverige”. Det behövs ingen anmälan till föredragen, men för dem som vill stanna på eftersitsen med dryck, smörgåsar, lotteri etc. behövs anmälan senast två dagar före till Kristina Hagland Wahlén, 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid).

Söndagen den 9 december 2018, kl. 15.00 i Bergaskolan, Norbyvägen 25 Uppsala. Årsavslutning. Inget föredrag utan en allmän diskussion om UGS framtid. UGS bjuder på förtäringen. Anmälan senast två dagar före till Kristina Hagland Wahlén, 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid).

Utställningar

Geologins dag 8 september 2018, kl. 10 – 18. UGS deltar som vanligt. Vi brukar stå på gamla Torget, och så gör vi även i år.

Utflykt/exkursion

Resa till Sala silvergruva den 30 september 2018. Avfärd 08.30 från vår vanliga samlingsplats på parkeringen vid institutionerna Norbyvägen 18. Samåkning i egna bilar. Meddela Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid) som koordinerar personer och bilar.Titta på hemsidan för Sala silvergruva. Det finns flera aktiviteter under dagen. Värdshuset är öppet för de som vill äta och det finns flera olika turer ned i gruvan.

Biotopia

Under hösten kommer två föredrag/aktiviteter att presenteras i Biotopias regi. Titta på Biotopias hemsida för senaste information.Ta gärna med stenar respektive pärlor/smycken så får våra experter titta på och kommentera dessa.

24 oktober 2018, kl. 17-21. ”Vad är en bergart och vad är ett mineral?” Lage Karlsson och Sven-Gunnar Andersson är på plats och informerar.

21 november 2018, kl. 17-21.”Pärlor och smyckestenar. Annie Bengtson är på plats och informerar.

Program 2019

Söndagen den17 februari 2019, kl. 14.00 i Bergaskolan, Norbyvägen 25 Uppsala. Årsmöte och därefter föredrag. Föredragshållare meddelas i samband med utskick till årsmöte i månadsskiftet januari/februari 2019. UGS bjuder på förtäringen. Anmälan senast två dagar före till Kristina Hagland Wahlén, 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid).

Program för våren 2019 kommer i nästa Hälleflinta eller separat programblad i månadsskiftet januari/februari 2019.

Sociala medier.

UGS finns numera på både Facebook och Instagram ”Upplands Geologiska Sällskap”.

Ny e-mejl adress till UGS.

ugs@geonord.se

Andra aktiviteter

För den intresserade, titta på Geonord där ”alla” amatörgeologiska föreningar finns, med många intressanta föredrag och utflykter.

Deltagaranmälan vid exkursioner är obligatorisk. Anmälan om förtäring i samband med föredrag önskas två dagar innan respektive föredrag till Kristina Hagland Wahlén.

Prenumerera gärna på Geologiskt Forum. Prenumerationen betalas in till Swedish Science Press: postgiro 489 78 50-6, bankgiro 914-4601