Kommande program

KOMMANDE PROGRAM 2018

Föredrag

Söndagen den 9 december 2018, kl. 15.00 i Bergaskolan, Norbyvägen 25 Uppsala. Årsavslutning. Inget föredrag utan en allmän diskussion om UGS framtid. UGS bjuder på förtäringen. Anmälan senast två dagar före till Kristina Hagland Wahlén, 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid).

Biotopia

Under hösten kommer föredrag/aktiviteter att presenteras i Biotopias regi. Titta på Biotopias hemsida för senaste information. Ta gärna med stenar respektive pärlor/smycken så får våra experter titta på och kommentera dessa.
 

Pärlor och smyckestenar

Upplands Geologiska Sällskap tillsammans med gemmologen Annie Bengtson visar och berättar om pärlor och ädelstenar. Ta gärna med egna stenar och pärlor du har frågor om.
Biotopia, Vasagatan 4, onsdagen den 21 november kl. 17-20. Föreläsning kl. 18.

Program 2019

Söndagen den17 februari 2019, kl. 14.00 i Bergaskolan, Norbyvägen 25 Uppsala. Årsmöte och därefter föredrag. Föredragshållare meddelas i samband med utskick till årsmöte i månadsskiftet januari/februari 2019. UGS bjuder på förtäringen. Anmälan senast två dagar före till Kristina Hagland Wahlén, 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018-32 44 87 (kvällstid).

Program för våren 2019 kommer i nästa Hälleflinta eller separat programblad i månadsskiftet januari/februari 2019.

Sociala medier.

UGS finns numera på både Facebook och Instagram ”Upplands Geologiska Sällskap”.

Ny e-mejl adress till UGS.

ugs@geonord.se

Andra aktiviteter

För den intresserade, titta på Geonord där ”alla” amatörgeologiska föreningar finns, med många intressanta föredrag och utflykter.

Deltagaranmälan vid exkursioner är obligatorisk. Anmälan om förtäring i samband med föredrag önskas två dagar innan respektive föredrag till Kristina Hagland Wahlén.

Prenumerera gärna på Geologiskt Forum. Prenumerationen betalas in till Swedish Science Press: postgiro 489 78 50-6, bankgiro 914-4601