Kommande program

 

Program 2019

Kallelse till årsmöte i Upplands Geologiska Sällskap.Tid/plats: Den 17 februari 2019 kl. 14.00 i Bergaskolan, Norbyvägen 25 Uppsala.
OBSERVERA: Styrelsen kommer att lägga ett principiellt viktigt förslag om UGS juridiska status. Läs förslaget och kom till årsmötet för att delta i diskussionen om förslaget.
Efter årsmötet blir det föredrag kl. 15.00
Michael Streng Uppsala University Department of Earth Sciences Palaeobiology Programme berättar om:
“När livet blev komplext - tiden innan och efter den kambriska explosionen”.
Efter årsmöte och föredrag blir det eftersits med dryck och tilltugg. Dryck och tilltugg är gratis för medlemmarna, men föranmälan krävs till Kristina Hagland Wahlén 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018 32 44 87 minst 2 dagar i förväg för att beräkna volymen. Eventuellt blir det även stenlotteri efter föredraget.

Nästa föredrag
Den 2 april 2019 pratar Professor Erik Jonsson. Föredragets titel är inte klar, men det blir något
berggrundsrelaterat kl. 18.30 i Bergaskolan Norbyvägen 25.Ingen anmälan till föredraget, men väl till eftersitsen. Meddela Kristina Hagland Wahlén 0706 77 84 52 eller Lage Karlsson 018 32 44 87 (kvällstid) minst 2 dagar i förväg för att beräkna volymen av fikabröd etc.

Aktiviteter under resten av våren och sommaren 2019 presenteras i ett separat nyhetsbrev senare under våren.

Sociala medier.

UGS finns numera på både Facebook och Instagram ”Upplands Geologiska Sällskap”.

Ny e-mejl adress till UGS.

ugs@geonord.se

Andra aktiviteter

För den intresserade, titta på Geonord där ”alla” amatörgeologiska föreningar finns, med många intressanta föredrag och utflykter.

Deltagaranmälan vid exkursioner är obligatorisk. Anmälan om förtäring i samband med föredrag önskas två dagar innan respektive föredrag till Kristina Hagland Wahlén.

Prenumerera gärna på Geologiskt Forum. Prenumerationen betalas in till Swedish Science Press: postgiro 489 78 50-6, bankgiro 914-4601