UGS:s styrelse och funktionärer år 2018

Ordförande
           Sören Byström
Vice ordförande
            Annie Bengtson
Sekreterare
            Birgitta Palm
Kassör
            Ia Torelm
Övriga styrelsemedlemmar
            Sven-Gunnar Andersson
            Jan-Olof Arnbom            
            Lage Karlsson
Styrelsesuppleanter
            Petra Ögren
            Vakant
Revisorer
            Per-Olof Johansson
            Birgitta Funseth (suppleant)
            Lennart Söreke (suppleant)
Valberedning
            Per-Arne Melkerud (sammankallande)
            Vakant
            Vakant
Information och program
            Kristina Hagland Wahlén
            Lage Karlsson
            Per-Arne Melkerud
            Birgitta Palm