Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller maila till acgeologen@gmail.com.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Årsmöte

Datum: 2020-04-23 (FLYTTAT från 20-03-26)

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Årsmöte, dagordning enligt stadgarna.
På grund av den rådande risken för spridning av virus covid-19, har styrelsen för Västerbottens amatörgeologer beslutat att årsmötet den 26/3 flyttas till den 23/4 19.00 i Lokalen. Det trots att stadgarna föreskriver att ”årsmötet skall hållas senast under mars månad”.

Månadsmöte

Datum: FLYTTAS

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Föredrag av Göran Axelsson om meteoriter.

Månadsmötet som planerats den 23/4 flyttas till senare tidpunkt. Styrelsen återkommer med information om tid och plats för möten och aktiviteter på hemsidan och med mejl, när vi vet att de kan genomföras.

Månadsmöte

Datum: 2020-05-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Kvällsutflykt klockan 19.00, målet ännu ej fastställt.