Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller ordföranden för föreningen.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Månadsmöte

Datum: 2018-10-25

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Anders Brundin pratar om Patagonien och speciellt om dess geologi och natur, men även lite generellt om Argentina. Det blir fokus på hur bergskedjan Anderna har uppstått och konsekvensen av detta i landskapet öster därom samt vulkanisk aktivitet i området. Som konsekvens av vulkanutbrotten finns det skogar som begravts i aska och då har det bildats så kallad "petrified forest". Vidare kommer Anders att visa hur senaste istiden såg ut på södra halvklotet och då särskilt i Patagonien och Nya Zeeland.

Geologinsdag 2018 - Lösning till korsordet

Datum: 2018-09-08

Tid:

Plats:

Information: Lösning till korsordet

Månadsmöte

Datum: 2018-11-29

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Vad kan man se på stjärnhimlen? Daniel pratar om astronomi.

Månadsmöte

Datum: 2018-12-13

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Luciafirande med traditionell luciagröt. Lilian Tegnander berättar om Azorerna.