Västerbottens Amatörgeologer

Aktiviteter

Information om aktiviteter

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter från och med 2018

Reseberättelser och mötesredogörelser

Månadsmöten

Månadsmöten med föredrag eller studiebesök hålls i regel den sista torsdagen i månaden.

Fika på månadsmöten kostar 25:-

Månadsmöten är kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet NBV.

Utflykter

Anmälan görs senast 7 dagar innan till kontaktpersonen som anges för utflykten.

En liten deltagarkostnad kan tas ut på utflykter. Detta anges i så fall i informationen om utflykten.

Vid samåkning erlägger medresande 6 kronor per mil eller efter överenskommelse med bilägaren.

Information och frågor

För mer information om och anmälan till aktiviteterna kontakta ansvarig för aktiviteten eller ordföranden för föreningen.

utflykt
Följ med på våra utflykter.

Kommande aktiviteter

Månadsmöte

Datum: 2019-01-31

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Bergsingenjör Anders Berntorp berättar om 50 år i världens gruvindustri.

Månadsmöte

Datum: 2019-02-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: James Hutton en framgångsrik 1700-tals amatörgeolog. Lars Møller Jensen berättar.

Årsmöte

Datum: 2019-03-28

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Årsmöte, dagordning enligt stadgarna.

Månadsmöte

Datum: 2019-04-25

Tid: 19:00

Plats: Lokalen.

Information: Program meddelas senare.

Månadsmöte

Datum: 2019-05-23

Tid: 19:00

Plats: Samåkning från lokalen.

Information: Kvällsutflykt till Rödberget och Trollberget. Torbjörn Jonsson guidar.