Västerbottens Amatörgeologer

Styrelse för Västerbottens Amatörgeologer

styrelse
Från vänster: Anders Iacobaeus, Helene Rehnfors, Gianna Ragagnin, Karin Holmberg, Christina Ström, Jan Nilsson, Lars Møller Jensen, Daniel Viström, Leif Alperud.

Västerbottens Amatörgeologer

Org-nr: 802452-4145

Ordförande/chairman:
Jan Nilsson, 070-5728646, jan.nilsson@mariehem.net

Vice ordförande/vice chairman:
Helene Rehnfors, 0730-326463, helene.rehnfors@gmail.com

Sekreterare/secretary:
Lars Møller Jensen, 070-5090204, acgeologen@gmail.com

Kassör:
Leif Alperud, 073-8057973, leif.alperud@telia.com

Ordinarie ledamöter:
Christina Ström, 070-6398291, christina.m.strom@gmail.com
Karin Holmberg 090-779053, karinholmberg@hotmail.se
Anders Iacobaeus, 070-5171589, anders.iacobaeus@telia.com

Suppleanter:
Gianna Ragagnin
Daniel Viström

Revisorer:
Britt Andersson
_______________

Revisorssuppleant:
Anders Brundin

Valberedning:
Torbjörn Jonsson
Ingemar Lilienblad

Ansvariga för ordnande av förtäring på Lucia och årsmötet:
Karin Holmberg
Christina Ström

Studieansvarig:
Helene Rehnfors

Lokalansvarig:
Anders Iacobaeus

Redaktör AC-Geologen:
Jan Nilsson

Redaktionskommitté:
Lars Möller Jensen
Anders Iacobaeus
Daniel Viström
Leif Alperud, bildredaktör

Webbansvarig:
Daniel Viström