IMA
International Mineralogical
Association
 
 Bergkristall, Brasilien. ©2001 GeoNord.    Rökkvarts, Arizona, USA. ©2001 GeoNord.

Faktasidor om IMA GODKÄNDA MINERAL.

Under denna rubrik kommer nya IMA godkända mineral för världen att presenteras. Uppgifterna härrör från Stefan Weiss presentation i tidskriften Lapis. Siffer och bokstavskombinationen efter varje mineralnamn, är den beteckning som används i mineralboken "Lapis Mineralienverzeichnis".

Här har jag en kopia av alla Godkända och icke godkända mineralnamn.

Här en Encyklopedi av Mineralnamn. Är det efter person, gruva eller något annat. (Från 1997 och framåt)

International Mineralogical Association (IMA) nya hemsida är under uppbyggnad, men där finns redan nu en hel del information av värde.
Vilka krav har man för att definera av ett nytt mineral CTMS.

Vad är IMA? Presenterad av Emil Gregori.

Here it is possible to find information on new IMA approved minerals ( in Swedish)

Nya IMA godkända mineral från 1996 och framåt
Redaktör och översättning: Emil Gregori.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand.

* Publicerat i Lapis 1996
* Publicerat i Lapis 1997
* Publicerat i Lapis 1998
* Publicerad i Lapis 1999
* Publicerad i Lapis 2000
* Publicerad i Lapis 2001
* Publicerad i Lapis 2002
* Publicerad i Lapis 2003
* Publicerad i Lapis 2004
* Publicerad i Lapis 2005
* Publicerad i Lapis 2006
* Publicerad i Lapis 2007
* Publicerad i Lapis 2008
* Publicerad i Lapis 2009
* Publicerad i Lapis 2010
* Publicerad i Lapis 2011
* Publicerad i Lapis 2012
* Publicerad i Lapis 2013
* Publicerad i Lapis 2014
* Publicerad i Lapis 2015
* Publicerad i Lapis 2016
* Publicerad i Lapis 2017
* Publicerad i Lapis 2018
* Publicerad i Lapis 2019
* Publicerad i Lapis 2020
* Publicerad i Lapis 2021
* Publicerad i Lapis 2022
* Publicerad i Lapis 2023

Nya IMA godkända mineral från 1996 och framåt i alfabetisk ordning med länk till respektive text och kemisk formel.
Redaktör: Antti Hulterström & Emil Gregori.
New Minerals 1990-1994
Sammanställt av Joseph A Mandarino
IMA-Nya data, ändringar, nomenklatur, ny reviderad kemisk formel.
IMA-Nya data, ändringar, nomenklatur, ny reviderad kemisk formel som söklista för snabb navigering.
Glimmergruppen: ny nomenklatur.
Zeolitgruppen: ny nomenklatur.
Turmalingruppen: Den nya nomenklaturen.


IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019
IMA 2020 IMA 2021 IMA 2022
IMA 2023

©2001- GeoNord