UNDERVISNING
&
EDUCATION
 
 
 Kalcitkristaller, Svappavaara, Norrbotten
©1998 Dennis Holmberg

Hemsidor med undervisning i mineralogi och geologi finns nu i allt större antal. Denna sektion av GeoNord:s hemsida skall ta upp mineralidentifiering, dels med praktiska instruktioner och dels med sökdatabaser, samt slutligen undervisningssidor på Internet.

©2001- GeoNord