SAMLARETIK

På denna sida hittar Du information om:
Here you will find links on Collecting Ethics, Mineral Legislation and Regulations.
Samlaretik.
Code of Ethics, USA.
The Rockhound´s Code of Ethics, USA
Code of Ethics, Scotland
Ehrenkodex (in German).
Code of Honour. the Swiss Association (SACMF)
Lag, moral och samlaretik. En granskning av definitoner.
Samler- Etiske Regler - DAGU, Danmark.
Etiska Regler från Swiss Association of Crystal-searchers and Collectors of Minerals and Fossils.
Etiska regler från Deutschen Mineralien- und Fossilien-Fachhandels DMF
The Rockhound's Code of Ethics, USA.
Allemansrätten & The Right of Public Access in Sweden & Gemeingebrauch.
Allemansrätten med utlägg.
Fossilplundrare härjar längs Ölands stränder.
De fortsätter att plundra Öland
Mineralplundrare i Ultevis
Utdrag ur Brottsbalk.(1962:700)
Allmännas intresse går före individens.
Utmål och gammal varp.
Kulturminneslag SFS 1988:950 och Naturvårdslag 1964:822.
Minerallagen. Svensk författningssamling -SFS - Den fullständiga lagtexten.
Minerallagen publicerad på SGU:s hemsida.
Minerallagen. Svensk Lagsamling - SLS 1991 45. Lagtexten.
Mineral Legislation and Regulations in Sweden.
Minerals Ordinance. Application for an Exploration Permit.
Mineral legislation and regulations in Finland. Minerallagen i Finland.
Naturvårdsverket©2001- GeoNord