Svenska gruvor och mineraförekomster

Y


Ytterby fältspatbrott, Uppland

Ytterby ligger på Resarös NV sida, strax norr om Vaxholm och ingår i kvarts/fältspatsbrotten inom Österåker. Brottet, som är internationellt ryktbart, bröts redan på 1700-talet som kvartsbrott men är sedan 1933 nedlagt. Här har ett flertal nya grundämnen hittats och fått namn som yttrium, cerium, terbium, holmium, erbium, och tantal. Flera olika mineral har hittats för första gången i Ytterby.

Varphögarna som ligger intill brottet och stranden har minnesförklarats och samlande av mineral är ej tillåtet. Själva brottet har använts för beredskapslagring av olja.


Ytterklippen, Västerbottens län

Pegmatiten ligger söder om Bjurholm på vägen mot Balsön.

Redan på 1940-talet upptäcktes en kvartsåder som gick synlig i dagen på ovannämnda plats. Mineraler man kan hitta är fin kvarts och en del är rosafärgad.
Vidare finns fältspat och muskovit. Beryllkristaller finns fortfarande kvar men är svåra att hitta idag.


Yxsjöberg, Örebro län

Fyndigheterna med ett flertal gruvor ligger NV Ljusnarsberg mellan Smaltjärn och Yxsjön, 12 km V Hörken, invid landsvägen HörkenNittkvarn. Egentliga skarnmineralen utgörs av hedenbergit, en grossularrik granat och en alkalijärnamfibol. Skarn- och pegmatitmineralen kan växa till ansenliga dimensioner. Det mest betydelsefulla mineralet, scheeliten, utgör en ringa del av bergartsmassan. Vidare ingår i skarnmassan magnetkis, men även kopparkis och något svavelkis. Sporadiskt uppträder även molybdenglans. I äldre tider var det framför allt koppar som här söktes efter, och fyndigheten betraktades länge som en kopparfyndighet. Sedan förekomsten av scheelit konstaterats, har Yxsjöberg betraktats som en volframfyndighet. Smärre mängder av magnetit, apatit och titanit ingår i bergartsmassan och platsen är landets bästa fyndställe för hedenbergit (kalcium-järnsilikat). Platsen är särskilt väl värd ett besök med UV-lampa.
©2001- GeoNord