20 ÅR MED GEONORD


Varifrån kom Geonords hemsida?

Historien går tillbaka till SARF, Sveriges Amatörgeologers Riskförbund som bildades 1989. Ambitionen var att även satsa på Internet och att synas nationellt, vilket beslutades 1997.
Jag tog på mig uppdraget att bli redaktör och skapade en hemsida som publicerades under sarf.org år 1998.

I uppdraget ingick att erbjuda medlemsföreningarna ett utrymme för en egen hemsida, samt att publicera information från Riksförbundet, inklusive om mineral, fossil och mässor och mycket mera. Tanken var inte att jag skulle fortsätta med uppdraget i all evighet.

Nu i backspegeln var jag alldeles för tidigt ute för ett så stort projekt för merparten av de beslutande i styrelsen var inte datornördar och uppmaningen att kommunicera genom mail var ganska nytt. Tanken var att spara tid och pengar på inte nödvändiga styrelsemöten med långa kostsamma resor, som enkelt kunde skötas på nätet kanske med hjälp av Skype, som de flesta aldrig hör talas om och att föreningarna kunde se varandras hemsidor, aktiviteter och ta lärdom.

SARF stod för domän- och  serverkostnaden, som i sammanhanget var kaffepengar och jag som hade ganska hyffsad datorvana publicerade ett förslag.
Styrelsen lovade också att jag skulle få fortlöpande information genom styrelsen, vilket fungerade bra första året. Andra året 1999 gick det inte alls.

På SARFs Riksstämman den 2 juni 2000 i Varuträsk, Västerbotten, upplöstes förbundet under tumultartade kuppliknande former där maktkampen om SARF och styrelseposterna exponerades.
Jag som webbredaktör ställdes mot väggen för att jag lyckades få extern reklamfinansiering och driftskostnaderna sjönk drastiskt till 0:- vilket fanns redovisat i kassarapporten. Kuppmakarna gjorde gällande att jag skott mig på uppdraget. Man glömde bort i sammanhanget att jag som webbredaktör hade arbetat gratis åt Riksförbundet i 3 års tid. Mina "html" program (Adobe Dreamweaver och Adobe GoLiveCS) betalade jag från egen ficka.

Vill du läsa mer har jag lagt upp en kopia av SARF Protokollet och Slutprotokollet.

SARFs hemsida lades ner omedelbart efter att årsmötet avslutats.
Geonord.org skapades en månad senare. Jag hade upphovsrätten och copyright på all text och bildmaterial från den tidigare hemsidan och kunde därför bygga upp en ny hemsida med hjälp av goda vänner, vilka också var mineralsamlare, styrelsemedlemmar, föreningsordförande med flera.
Ett stort tack. Utan er skulle Geonord inte finnas.
Jag kan också nämna att många personer från styrelser och enskilda medlemmar till SARF-anslutna föreningar hörde av sig. Inte en enda riktade klander eller negativ kritik mot mig. Alla förstod varför jag plockat bort delar av webbsidan med tillägget att de hade gjort samma sak själva. Alla var arga för händelserna i Varuträsk.
Jag känner mig hedrad över att så många varit så öppna och förstått att det jag fått veta om kuppmakarna skulle stanna kvar hos mig.

Jag respekterade allas önskemål, vilket gav en fingervisning om vad delar av SARFs medlemmar hade för syn på moral, etik, stadgar och regelverk.
En handfull mineralsamlare skickade brev med förtal och hot om repressalier. I alla organisationer finns det alltid en grupp av människor som har en annan uppfattning än majoriteten. Människor som jag aldrig träffat och som inte vet vem jag är, hur jag ser ut och vad jag gjort utanför "stenknackar gänget". Bilden överst är tagen för 25 år sedan.

År 2000 blev ett turbulent år där jag startade ett framgångsrikt Medicintekniskt företag fram till 2016 då jag tog ut min pension vid 75 års ålder, SARF kollapsade i Varuträsk i juni och i november blev jag av Medicinska-Odontologiska Fakulteten utnämnd till Od. Heders Doktor vid Umeå Universitet. Det satt fint.

Vad hände med andra Nordiska länderna?
Det Finska Riksförbundet som startade 1997 är inte längre kontaktbar och det Danska Riksförbundet, DAGU lades ner år 2013.
Den norska riksorganisationen NAGS finns fortfarande kvar tack vare tidningen Stein. Men de har haft problem på vägen.
Just nu svarar inte servern på hemsidan vilket är ett dåligt tecken, men kom tillbaka med kodändringar.

Med SARF erfarenheten i bagaget var programförklaringen vad Geonord skulle innehålla var väldigt enkelt.
Familjen har samlat mineral i över 45 år och vi har bidragit till hobbyn på många olika sätt. Här nedan blir jag avtackad av Västerbottens Amatörgeologer när exkursionen till Finland 1997 tog slut. Familjen har fortsatt att vara "äkta" amatörer av praktiska skäl på grund av stora avstånd och brist på pengar (alla husbyggen och forskningslägenhet) och att inte försöka bli en medlem i den inre kretsen av semiprofessionella/professionella samlare.
Många samlare har varphögen som sitt andra hem och stenänkan blir ensam hemma eller i bilen.

Geonord fick i början av sin karriär en konkurrent på nätet under namnet Skarn. Den fungerade under en kort tid som ett forum om mineralfynd - lokaler och vände sig till en mycket snäv grupp. Den självdog efter en kort tid. Domänen fanns kvar i flera år, men den var tom och utan innehåll.

Många föreningar flyttade in till Geonord och fick möjligheten att köpa hjälp med kodningen eller att sköta det efter eget huvud. Alla fick rekommendationen att skaffa en egen domän. Många har också gjort det med varierande framgång.
Geonord valde att vara en portal för information om mineral-, fossil- och geologihobbyn. En möjlighet att hitta en förening i närområdet, mineralmässor, museer och mycket mera. Även de som var intresserade av smyckestillverkning från ax till limpa har fått lite information på vägen. Förvånansvärt många föreningar har stenslipning i sitt program. Att vara stentokig har många facetter.

Jag har fått ett stor gensvar från allmänheten unga som gamla med enkla till komplicerade frågor. Högskoleverket, bibliotek, olika myndigheter har länkat till Geonord. Detta gäller även från utlandet trots att jag inte har haft tid att översätta sidor till engelska, vilket jag ser från serverpanelen där jag övervakar trafiken och stoppar intrång från virusspridare och spammare.
På Facebook finns flera amatörgrupper exemepelvis under "Mineral & Bergarter". Den visar klart att landet är fullt av folk som undrar vad de hittat i naturen. Kanske framtida medlemmar till en förening? Föreningarna behöver nytt blod från ungdomarna.

Jag har fått frågan varför Geonord ser alltid likadan ut?
Varför händer det inte något?
Jag hänvisar till sidan senaste uppdateringarna eller att kontakta den egna föreningen för de vet mycket mera än jag vad som sker på lokalplanet. Varje månad händer det något litet eller lite större.
Geonord är inte en nyhetssida med flashande rubriker varje dag om fantastisk nya fynd, mineralhändelser, rovdrift på fridlysta lokaler, vägsprängningar och tunnelbyggen med ofantliga fynd av stora perfekta lila kristaller. I grunden händer det inte så mycket att bli upphetsad över.
I år uppgraderade jag Encyklopedin med mera text och nästan 400 nya bilder. Kapitlet Mineralbilder fick total uppgradering med nästa 400 nya bilder.
Jag har självklart massor av bilder men jag har inga möjligheter att tävla med all "mineral porr" som finns på nätet.
Under bearbetning och publicering nästa år är Fossillokaler i Dalarna, Giant´s Causeway, Nord Irland och Grand Canyon, USA, som jag besökt.

Varför åker du inte till Mineralmässor?
Har gjort det delvis, men i grunden är det frågan ekonomi. Att bo i norra delen Sverige innebär väldigt långa resvägar, ex. att åka till Kopparbergsmässan eller Stockholm innebär resor på minst 140 mil t/r väg, övernattningar, bränslekostnader med mera. Skall jag ta pengarna från mitt företag? Nej. Geonord är ingen mjölkkossa. Kostnaderna för copyrighttillstånd, licenser, domän och serverdrift är dyrt idag.
Mässorna är idag allt mer "tingel tangel", "bling-bling" och amatörerna har svårt att nå fram till publiken med sina fina mineralfynd för sådana finns.

Varför skriver du inte uttömmande rapporter om kända gruvor eller mineral?
Åter igen en prioriteringsfråga. Jag har satsat 95% av min energi på egen forskning och medicin-teknikutveckling, varit återkommande föreläsare inom landet och utomlands, utbildare av specialister från hela världen, ex Indien, Polen, Syd Korea, Australien, USA, Uruguay, företagsexpansion, marknadsföring i hela Skandinavien. Mina uppdragsgivare har varit Socialstyrelse, UD och WHO. Tiden räcker inte till.
Det finns flera föreningar som publicerar fantastiska artiklar/rapporter av vilka många skulle räcka till en magisterexamen eller till och med en doktorshatt. Bli medlem i din lokala förening och gå till deras bibliotek av fackböcker för där finns sannolikt ett svar på din fråga.
Geonord har råd att betala arvoden för artiklar om man bara frågar.

Här en bild av mig på kliniken stenhunden Bea. Bea har egen hemsida på Geonord.
En Stenhunds äventyr, Stenhunden funderar och Stenhunden Bea med brorsan Ramses i Dalarna.
En berättelse från amatörer till amatörer, som också finns på engelska.

Hur ser framtiden ut?
Det vet jag faktiskt inte. 20 år är en fruktansvärd lång tid. Jag är närmare 80 år och jag går på övertid. Hälsan är avgörande. Jag tar 1 år i taget och försöker hålla liv i hemsidan. Min redaktör för nya IMA mineral är ännu äldre än jag och det kan upphöra när som helst.
Om någon är intresserad att ta över så lämnar jag gärna över arbetet till någon som har framtiden framför sig och tror på hobbyn. Kostar inget att fråga.
Nästan 6miljoner besökar kan inte ha fel.
Välkommen.
Antti
©2001- GeoNord