LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Legislation and Regulations in Sweden.

På länkar från denna sida hittar Du information om:

Minerallagen för vanligt folk.
Minerallagen. Svensk Lagsamling - SLS 1991 45. Lagtexten.
Minerallagen. Svensk Lagsamling - SLS 1991 45. Lagtexten med ändringar.
Minerallagen den fullständiga lagtexten på GeoNords hemsida.
Mineralförordningen Undersökningstillstånd.
Gruvor och framtidenLagen om undersökningstillstånd). (SOU 1996:152) Utredning föreslår förändringar i minerallagen.
Guide to Mineral Legislation and Regulations in Sweden.
And News about Mineral's Act
Minerals Ordinance. Application for an Exploration Permit.
Mineral legislation and regulations in Finland. Minerallagen i Finland.
Mineral legislation and regulations in Finland. Minerallagen i Finland. Texten i sin helhet.
Norges offentlige utredninger, NOU 1996: 11. Forslag til minerallov.
Mineral legislation and regulations in Norway. (In Norwegian) Minerallagen i Norge.
Forskrift til mineralloven.
Allemansrätten & The Right of Public Access in Sweden & Gemeingebrauch.
Vad är allemansrätten?
Allemansrätten: Lagen. PDF fil.
Den generella texten för vanligt folk. PDF fil.
Allemansrätten med utlägg.
The traditional Finnish legal concept of everyman's right
Mineraljakten. (The Mineral Hunt. In Swedish)
Riksintressanta mineralfyndigheter.
Intressant rapporter från SGU och SGU-PM. EXPLORATION NEWSLETTER.
Interesting reports from SGU such as the
EXPLORATION NEWSLETTER.
All recent Exploration Newsletter period 2013 to 2019 from the Geological Survey of Sweden.
Naturvårdsverket.
Invest in Sweden Agency. Go to the subchapter "Target Sectors/Mineral Exploration"
©2001- GeoNord