© Logo Mineraljakten publicerat med tillstånd

 NORRLANDS MINERALJAKT

 

Georange genomför tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Länstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län Mineraljakt Norrland.
Syftet med tävlingen är att få fram nya mineraluppslag som kan undersökas och på sikt leda till nya gruvor och ny mineralförädling samt därigenom skapa nya jobb i Norrland. Mineraljaktens provgranskningscentral finns vid SGU:s mineralkontor i Malå dit man har kunnat skicka prover fram t.o.m. 30 september. Prisutdelningar i de skilda länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg) kommer att ske i månadsskiftet november/december.


Welcome to GeoNord

The Mineral Hunt
In collaboration with the Geological Survey of Sweden (SGU), the county administration boards of Västerbotten and Norrbotten, Georange organizes the Mineral Hunt of Norrland. The objective of the competition is to obtain new ideas for mineral examination which may lead to new mines and mineral refinement in the future, thus creating new jobs in the Norrland region. The Mineral Hunt’s sample examination center is located at SGU’s mineral office in Malå to which samples could be sent until 30 September. During the season, a total of 1267 samples was examined in 2002 and registered in Malå. Some 10% of the samples were sent for analysis. Prizes will be presented at the turn of the month November and December in the counties concerned (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland and Gävleborg).


Hur Du blir mineraljägare och hur mineraljakten går till finns beskrivet
hos SGU: Mineraljakt. (extern länkt)

För information om Mineraljakten kontakta SGU
©2001- GeoNord