Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap

JAGS Exkursionsprogram mm. år 2023

20 maj 2023
Utflykt till Norderön
Anmälan till jags.geologi@gmail.com

1 juli 2023
Utflykt till Olden
Anmälan till jags.geologi@gmail.com

Brunkulla, Marieby
Foto:Gudrun Silfver ©1999-2023
JAGS