REGION NORR


Region Norr är en samordning och presentation av samtliga exkursioner, aktiviteter, träffar och program sedan år 2018.

Du som är föreningsmedlem eller rent allmänt intresserad av att träffa andra med geologi, fossil eller mineral som hobby är hjärtligt välkommen till träffarna arrangerade av nedan uppräknade föreningar.

För att se vilka aktuella aktiviteter som föreningen har klicka på länken.

Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap. (JAGS). Möteslokalens adress är Samuel Permans Gata 37, Östersund. Belägen i Naturskyddsföreningens lokal

Sundsvalls Geologiska Sällskap. (SGS).Våra inneträffar har vi på Medborgargatan 79 vid Ortviken 19.00. Tag Alnöbussen till Tjädervägen! Vi startar med en stenkvart, då alla bidrager med något trevligt, en rolig sten eller en artikel. Kvällens värd fixar fika för 10:-.

Västerbottens Amatörgeologer. (VAG). Alla lokalträffar är klockan 19.00, på Haga Äldreboende, Västra Idrottsallén 4 C Haga. Kursverksamheten sköts i samarbetet med NBV.

Följande program och träffar har publicerats på respektive föreningssida. Länken finns här ovan.
Arrangerande förening anges med förkortningen enligt ovan.©2001- GeoNord