VÄLKOMMEN TILL GEOLOGITURISM

Geologiturism är ett begrepp som kommer allt mera idag.
I den kan ingå att besöka geologiska-, mineralogiska- och fossilmuseer, utställningar och aktiviteter i samband med Geologins Dag, besöka privata samlingar, enskilda eller föreningsägda, kulturminnesmärkta lokaler med geologisk anknytning, nedlagda gruvor, stenbrott och bergverk, besöksgruvor, mineralmässor och mycket mera.
Man kan grovt dela in geologiturism i följande underavdelningar:

Regional geologiturism rent generellt.

Grupparrangemang genom en förening.

Kommersiella arrangemang inom landet.

Kommersiella arrangemang utomlands.

Geologiska - Mineralmuseer. (Några exempel)

Gruvor.

Exkursionslokaler.

Mineralmässor.
©2001- GeoNord