Svenska gruvor och mineraförekomster

P


Pahtavaara, Norrbottens län

15 km ÖNÖ om Jukkasjärvi och 1,5 km S om Leppäkoski ligger Pahtavaara. Redan på 1600-talet började man att bearbeta området. Malmen, som utgörs av kopparkis, är en blandning av ankerit och kvarts.


Pahtohavare, Norrbottens län

Ligger 10km sydväst om Kiruna på vägen Kaalasjärvivägen.
Mineraler: Koppar, grafit, guld, kopparkis, pyrit, magnetit, kuprit, kvarts, rutil, malakit, azurit, fluorapatit, krysokollan, devilin, epidot, hornblände, tremolit, talk och serpentin.
Gruvan är idag nedlagd och kan inte nås per bil om man inte skaffar tillstånd från LKAB.


Persgruvan, Västmanlands län

Persgruvan ligger i Morbergsfältet ett par km V om Bastnäsfältet i Riddarhyttans malmtrakt vid östra spetsen av Övre Skärsjön. I gruvan finns magnetitkristaller i form av vackra oktaedrar, som kan hittas i biotit- och talkskiffer. Man kan även finna cordierit, aktinolit, ofikalcit, andalusit och antofyllit i magnetit samt vackert färgad kopparmalm.
©2001- GeoNord